Lightbox ogledalo


Marbet d.o.o. - Inovativni marketing
Marbet d.o.o. - Inovativni marketing
Marbet d.o.o. - Inovativni marketing

Magic mirror - novi je reklamni i dekorativni koncept odnosno medij koji u sebi objedinjuje dva proizvoda, Lightbox i Ogledalo.

Njegova lightbox funkcija omogućena je LED diodama koje osvjetljavaju Vaš reklamni poster pozicioniran unutar MM-a. U trenutku prilaženja MM-u, infracrveni senzor detektira osobu omogućujući trasnformaciju reflektirajuće površine proizvoda u ogledalo.

U trenutku udaljavanja osobe, proizvod se ponovno pretvara u reklamni display, odnosno lightbox.

Napredak tehnologije i njena primjena u marketingu daju novu dimenziju Vašem oglašavanju. Izmjenom funkcija ovog modernog proizvoda, odnosno interakcijom promatrača i proizvoda, Vaše oglašavanje dobiva element inovacije, privlači i zadržava pozornost prolaznika kroz njihovu involviranost u samu dinamiku oglašavačkog procesa.

 
Flipping MirrorCustom made design